Bladwijzers

In het 3de leerjaar bij ons op school wordt 3 keer per week begeleid gelezen. Aangezien de leerlingen nog volop onderweg zijn naar AVI 9 is deze training van groot belang. De leerlingen lezen op eigen tempo in de boeken van de school en gaan alle dagen voort waar ze gebleven waren. Om gemakkelijk terug te vinden waar ze zaten, ontwierp ik een vrolijke bladwijzer. Lees verder