Voetbal: kwartet en memory

Op het einde van het schooljaar gaf ik de leerlingen de kans om zelf het laatste W.O.-thema te kiezen. Iedereen die dat wilde, mocht een voorstel doen en ik zou dan later uit de voorstellen een thema bepalen. De jongens van de klas waren meteen enthousiast en kwamen allemaal om beurt vragen om een thema uit te werken over de Rode Duivels. Uiteindelijk kwamen er 7 kinderen een voorstel doen, waarvan 6 kozen voor de Rode Duivels. Zo gezegd, zo gedaan, ik werkte een voetbal-thema uit. Lees verder